Przeszkoliliśmy z BDO ponad 4 tys. osób!

Akademia BDO 2023

- wszystko o Bazie Danych o Odpadach

- rozwiązywanie indywidualnych problemów Uczestników

- szkolenia dostosowane do poziomu wiedzy Uczestników

Nadchodzące:

Ewidencja odpadów medycznych i weterynaryjnych w BDO

[webinarium]

szkolenie odbędzie się online 26 kwietnia 2023
w godz. 9.00-13.00

LIVE

ONLINE

Zakończone [wykup dostęp]:

BDO dla poczatkujących

[webinarium]

szkolenie odbyło się online 15 lutego 2023

NAGRANIE

środa, 15 lutego 2023, godz. 9.00-13.00

BDO dla zaawansowanych

[webinarium]

szkolenie odbyło się online 15 marca 2023

NAGRANIE

15 marca 2023, godz. 9.00-13.00

Akademia BDO dla każdego [on-line]

środa, 31 sierpnia 2022 r., w godz. 9.00-13.00

Pakiet szkoleń w promocyjnej cenie :

Szkolenie 1: BDO dla początkujących [on-line]

Szkolenie 2: BDO dla zaawansowanych [on-line]

+

środa, 15 lutego 2023, godz. 9.00-13.00

środa, 15 marca 2023, godz. 9.00-13.00

Do udziału w szkoleniu

Ewidencja odpadów medycznych w BDO

szczególnie zapraszamy:

 • Przedstawicieli podmiotów wytwarzających odpady odpady medyczne i weterynaryjne - w tym:
 • szpitali
 • przychodni lekarskich i weterynaryjnych
 • klinik specjalistycznych
 • punktów diagnostycznych
 • placówek opieki lekarskiej
 • gabinetów lekarskich i stomatologicznych
 • gabinetów kosmetycznych
 • sanatoriów
 • Przedstawicieli zakładów zagospodarowania odpadów
 • Transportujących odpady medyczne
 • Osoby, które na co dzień pracują w BDO w branży medycznej lub weterynaryjnej i trafiają na problemy wynikające ze specyfiki działalności własnej firmy

Do udziału w szkoleniu szczególnie zapraszamy:

 • Zakłady zagospodarowania odpadów
 • Wytwarzających odpady
 • Prowadzących PSZOK
 • Firmy produkcyjne
 • Firmy budowlane i remontowe
 • Transportujących odpady
 • Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadowej
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Osoby, które na co dzień pracują w BDO i trafiają na problemy wynikające ze specyfiki działalności własnej firmy

Szkolenie on-line, w których mogą Państwo wziąć udział niezależnie od sytuacji.
Podane dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

Przeszkoliliśmy z BDO niemal 3000 osób.

Szkolenie adekwatne do Twoich oczekiwań i stopnia wiedzy o BDO.

Dzięki szkoleniu Ewidencja odpadów medycznych w BDO

dowiedzą się Państwo m.in.:


 • Jak pracować na platformie BDO
 • Jakie są obowiązki ewidencyjne poszczególnych uczestników procesu postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi
 • Jakie są obowiązki ewidencyjne wytwarzającego odpady
 • Jakie są dodatkowe obowiązki dla zbierających odpady
 • Jak prawidłowo prowadzić ewidencję odpadową
 • Obowiązki dotyczące magazynowania odpadów a ewidencja odpadowa
 • Jak rozwiązywać problemy typowe dla wytwarzających odpady medyczne i weterynaryjne
 • Jak sporządzać sprawozdanie roczne wytwarzającego odpady
 • Z jaką częstotliwością należy dokonywać wpisów w BDO
 • Jak sobie radzić z różnicą masy odpadów

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Co to jest platforma Baza Danych o Odpadach?
 • Kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadowej?
 • Na czym polega ewidencja uproszczona odpadów i kogo dotyczy?
 • Jakie są zasady dostępu do BDO i jakie są role użytkowników w BDO?
 • Jak poprawnie zaewidencjonować przemieszczanie odpadów?
 • Jak poprawnie prowadzić ewidencję odpadów?
 • Jak zaewidencjonować współpracę z podmiotami zwolnionymi z ewidencji odpadowej?
 • Jak rejestrować wytworzenie odpadów?
 • Jakie są zasady ewidencji odpadów komunalnych?
 • Jaka jest odpowiedzialność zarządzających podmiotami w zakresie gospodarki odpadami?
 • Jakie są nowe obowiązki w zakresie ewidencji utraty statusu odpadu?

Zdobyta podczas szkoleń odbywających się w ramach Akademii BDO wiedza pomoże Państwu w:

 • Codziennej pracy na platformie BDO
 • Rozwiązywaniu problemu różnicy masy odpadów powstającej przy przekazywaniu odpadów do innych posiadaczy
 • Dostosowaniu procesów do wymogów ewidencji odpadowej
 • Współpracy w zakresie przekazywania odpadów do innych posiadaczy
 • Określeniu kiedy należy rejestrować operacje gospodarki odpadami w BDO
 • Poznaniu obowiązków związanych z ewidencją odpadową
 • Dostosowaniu się do zmian w przepisach w zakresie ewidencji odpadów
 • Uniknięciu najczęściej pojawiających się błędów w ewidencji odpadów

PROGRAM WEBINARIUM

Ewidencja odpadów medycznych i weterynaryjnych w BDO

[26 kwietnia 2023]

 1. Obowiązki ewidencyjne
 • wytwarzających odpady medyczne i weterynaryjne
 • transportujących odpady medyczne i weterynaryjne
 • przetwarzających odpady medyczne i weterynaryjne

2. Zasady ewidencji odpadów

 • ewidencja pełna a uproszczona
 • dokumenty ewidencji odpadów
 • prowadzenie ewidencji odpadów na bieżąco
 • jak postępować w sytuacjach niestandardowych (błędy w KPO, różnice mas)e
 • wytwarzanie odpadów w instalacji
 • zbieranie i magazynowanie odpadów a ich ewidencja

3. Praca na platformie BDO

 • logowanie
 • pełnomocnictwo
 • tworzenie dokumentów: Karta Przekazania Odpadów, Karta Ewidencji Odpadów
 • potwierdzanie, odrzucanie, korygowanie Kart Przekazania Odpadów
 • najczęściej popełniane błędy

4. Sporządzanie sprawozdania rocznego przez wytwarzających i przetwarzających odpady medyczne i weterynaryjne

Po szkoleniu każdy Uczestnik otrzyma:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • dostęp do nagrania ze szkolenia
 • zaświadczenia udziału w szkoleniu [w wersji papierowej]

Program szkolenia

8:30 - 09:00 - Rejestracja Uczestników


09:00 - Rozpoczęcie szkolenia


1. Informacje ogólne dotyczące pracy z platformą BDO:

a. Zasady dostępu do konta w BDO

b. Role użytkowników

c. Pełnomocnictwo


2. Pytania i odpowiedzi od uczestników szkolenia. Rozwiązywanie indywidualnych problemów dotyczących Bazy Danych o Odpadach


3. Warsztaty z prowadzenia ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO obejmujące takie przypadki, jak m.in.:

a. Odrzucanie kart przekazania odpadów

b. Potwierdzenie przyjęcia odpadu z inną masą niż wskazana na karcie przekazania odpadu

c. Jak postępować w przypadku różnicy mas

d. Jak rejestrować zanieczyszczenia

e. Jak postępować w przypadku błędnych kart przekazania odpadów o statusie potwierdzenie przyjęcia

f. Zasady prowadzenia ewidencji odpadowej na bieżąco – przypadki szczególne

g. Ewidencja odpadów wytworzonych w ramach świadczenia usług i obiektów liniowych

h. Przyjmowanie i przekazywanie odpadów podmiotom zwolnionym z obowiązku ewidencji odpadowej

i. Dokumenty potwierdzające wpisy do BDO

j. Odpady komunalne i inne niż komunalne


4. Pozostałe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie ewidencji odpadowej


5. Odpowiedzialność zarządzających


6. Pytania i odpowiedzi od uczestników szkolenia. Rozwiązywanie indywidualnych problemów dotyczących Bazy Danych o Odpadach


13:00 - Zakończenie szkolenia (w przypadku wielu pytań możliwe przesunięcie czasowe do 1 godziny)


UWAGA: Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy. Istnieje możliwość anulacji zgłoszenia na szkolenie do 10 (dziesięciu) dni przed wydarzeniem.


* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

Szkolenie 1 [15 lutego 2023]:
BDO dla początkujących [on-line]

Program szkolenia

Szkolenie 2 [15 marca 2023]:
BDO dla zaawansowanych - praktyczne przypadki [on-line]

Program szkolenia

Szkolenie online [15 marca 2023]:
BDO dla zaawansowanych - praktyczne przypadki

Program szkolenia

Program szkolenia

1. Informacje ogólne dotyczące pracy z platformą BDO


a. Zasady dostępu do konta w BDO

b. Role użytkowników

c. Pełnomocnictwo


2. Prowadzenie ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO obejmujące następujące przypadki:


a. Odrzucanie kart przekazania odpadów

b. Potwierdzenie przyjęcia odpadu z inną masą niż wskazana na karcie przekazania odpadu

c. Jak postępować w przypadku różnicy mas

d. Jak rejestrować zanieczyszczenia

e. Jak postępować w przypadku błędnych kart przekazania odpadów o statusie potwierdzenie przyjęcia

f. Zasady prowadzenia ewidencji odpadowej na bieżąco – przypadki szczególne

g. Ewidencja odpadów wytworzonych w ramach świadczenia usług i obiektów liniowych

h. Przyjmowanie i przekazywanie odpadów podmiotom zwolnionym z obowiązku ewidencji odpadowej

i. Dokumenty potwierdzające wpisy do BDO

j. Odpady komunalne i inne niż komunalne


3. Pozostałe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie ewidencji odpadowej


4. Odpowiedzialność zarządzających

Koszt udziału w szkoleniu:
349 zł netto +VAT
[ 429,27 zł brutto]

Przejdź do rejestracji

Koszt udziału w szkoleniu:
350 zł netto +VAT [430,50 zł brutto]

Koszt udziału w szkoleniu:
349 zł netto + VAT
[ 429,27 zł brutto]

Koszt udziału w szkoleniu:
349 zł netto +VAT
[ 429,27 zł brutto]

Przejdź do rejestracji
Przejdź do rejestracji

Koszt udziału w szkoleniu:
350 zł netto +VAT [430,50 zł brutto]

Pakiet 2 szkoleń:
BDO dla początkujących + BDO dla zaawansowanych
w promocyjnej cenie :

zamiast:
698 zł netto + VAT

[858,54 zł brutto]

teraz W PAKIECIE:
598 zł netto + VAT
[735,54 zł brutto]

Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat

Odpowiedzi udzielane będą podczas przerw

Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji

Szkolenie online krok po kroku

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej oraz zaświadczenia udziału w warsztatach w wersji papierowej

szkolenia on-line
dopasowane do Twoich potrzeb

- ponad cztery godziny wiedzy w ramach każdego ze szkoleń
- możliwość zadania pytań bezpośrednio ekspertowi prowadzącemu w czasie rzeczywistym

- brak kosztów przejazdu

- wygoda i bezpieczeństwo

- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Akademia BDO 2023

Nie możesz wziąć osobistego udziału w szkoleniu? Zgłoś się, a udostępnimy Ci zapis wideo warsztatów wraz z aktualnymi materiałami szkoleniowymi.

Kontakt: m.lukaszewicz@abrys.pl

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to system informatyczny, utworzony na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2019 r. poz. 701

z późn. zm) art. 79 ust. 1. Data uruchomienia była wielokrotnie przesuwana. Integralną jej częścią BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. i jest to pierwszy element BDO. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. zostały uruchomione kolejne moduły systemu tj. ewidencji i sprawozdawczości. Umożliwiają one uzyskanie aktualnej informacji na temat ilości odbieranych, zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania i przetwarzania. Operacje są realizowane na bieżąco. Polska tworzy całkowicie od podstaw własny system BDO. Ten unikatowy na skalę światową projekt, jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Prowadząca szkolenie

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept


Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Była Wiceprezes Dalmor SA i Zakładu Zagospodarowania Odpadów ”Eko Dolina” Sp. z o.o. koło Gdyni. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki odpadami, w tym specjalistyczne webinaria poświęcone Bazie Danych Odpadowych.

Oferujemy odrębne szkolenia z BDO
dla firm i instytucji

Zapytania o szkolenia indywidualne: m.lukaszewicz@abrys.pl

Warszawa - 29 października 2019

Katowice - 19 listopada 2019

Warszawa - 29 listopada 2019

Poznań - 6 grudnia 2019

Gdańsk - 12 grudnia 2019

Wrocław - 17 grudnia 2019

Poznań - 23 stycznia 2020

Łódź - 30 stycznia 2020

Kraków - 12 lutego 2020

Szczecin - 18 lutego 2020

Wrocław - 25 lutego 2020

Chorzów - 26 lutego 2020

Lublin - 11 marca 2020

Bydgoszcz - 12 marca 2020

Szkolenie online - 24 marca 2020

Szkolenie online - 21 kwietnia 2020

Szkolenie online - 4 listopada 2020

Szkolenie online dla SKY-NET - 10 listopada 2020

Szkolenie online - 19 grudnia 2020

Szkolenie online - 21 stycznia 2021

Szkolenie online dla Remondis Szczecin - 27 stycznia 2021

Szkolenie online - 10 marca 2021

Szkolenie online - 21 kwietnia 2021

Szkolenie online - 17 czerwca 2021

Szkolenie online - 25 sierpnia 2021

Szkolenie online - 27 października 2021

Szkolenie online - 24 listopada 2021

Szkolenie online - 14 grudnia 2021

Szkolenie online - 26 stycznia 2022

Szkolenie online - 8 lutego 2022

Szkolenie online - 22 lutego 2022

Szkolenie online - 31 marca 2022

Szkolenie online - 28 czerwca 2022

Przeszkoliliśmy z BDO ponad 4 tys osób!

Małgorzata Łukaszewicz

tel. +48 728 971 203

e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Kontakt

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807