Image

Przeszkoliliśmy z BDO ponad 5 000 osób!

Szkolenie online

Akademia BDO 2024

- wszystko o Bazie Danych o Odpadach

- rozwiązywanie indywidualnych problemów Uczestników

- szkolenia dostosowane do poziomu wiedzy Uczestników

szkolenie online

BDO dla poczatkujących

DATA: 5 marca 2024 r.

GODZINA: 9.00 - 13.00

BDO dla zaawansowanych

DATA: 18 kwietnia 2024 r.

GODZINA: 9.00 - 13.00

Pakiet szkoleń online w promocyjnej cenie :

Szkolenie 1: BDO dla początkujących [online]

Szkolenie 2: BDO dla zaawansowanych [online]

+

5 marca 2024, godz. 9.00-13.00

18 kwietnia 2024, godz. 9.00-13.00

Dzięki szkoleniom w ramach Akademii BDO dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Co to jest platforma Baza Danych o Odpadach?
 • Kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadowej?
 • Na czym polega ewidencja uproszczona odpadów i kogo dotyczy?
 • Jakie są zasady dostępu do BDO i jakie są role użytkowników w BDO?
 • Jak poprawnie zaewidencjonować przemieszczanie odpadów?
 • Jak poprawnie prowadzić ewidencję odpadów?
 • Jak zaewidencjonować współpracę z podmiotami zwolnionymi z ewidencji odpadowej?
 • Jak rejestrować wytworzenie odpadów?
 • Jakie są zasady ewidencji odpadów komunalnych?
 • Jaka jest odpowiedzialność zarządzających podmiotami w zakresie gospodarki odpadami?
 • Jakie są nowe obowiązki w zakresie ewidencji utraty statusu odpadu?

Do udziału w szkoleniach szczególnie zapraszamy:

 • Zakłady zagospodarowania odpadów
 • Wytwarzających odpady
 • Prowadzących PSZOK
 • Firmy produkcyjne
 • Firmy budowlane i remontowe
 • Transportujących odpady
 • Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadowej
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Osoby, które na co dzień pracują w BDO i trafiają na problemy wynikające ze specyfiki działalności własnej firmy
 • Specjalistów ds. gospodarowania odpadami
 • Specjalistów ds. ochrony środowiska
 • Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji odpadowej
 • Przedsiębiorców zobowiązanych do ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów
 • Przedstawicieli firm zajmujących się zagospodarowaniem odpadów
 • Reprezentantów przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze gospodarki wodno-ściekowej
 • Przedstawicieli samorządów

Zdobyta podczas szkoleń odbywających się w ramach Akademii BDO wiedza pomoże Państwu między innymi w:

 • Codziennej pracy na platformie BDO
 • Rozwiązywaniu problemu różnicy masy odpadów powstającej przy przekazywaniu odpadów do innych posiadaczy
 • Dostosowaniu procesów do wymogów ewidencji odpadowej
 • Współpracy w zakresie przekazywania odpadów do innych posiadaczy
 • Określeniu kiedy należy rejestrować operacje gospodarki odpadami w BDO
 • Poznaniu obowiązków związanych z ewidencją odpadową
 • Dostosowaniu się do zmian w przepisach w zakresie ewidencji odpadów
 • Uniknięciu najczęściej pojawiających się błędów w ewidencji odpadów

Po szkoleniu każdy Uczestnik otrzyma:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • dostęp do nagrania ze szkolenia
 • zaświadczenia udziału w szkoleniu [w wersji papierowej]
IconIconIcon

Wybierz szkolenie adekwatne do Twoich oczekiwań i stopnia wiedzy o BDO.

PROGRAM SZKOLENIA
BDO dla zaawansowanych
18 kwietnia 2024

1. Informacje ogólne dotyczące pracy z platformą BDO


a. Zasady dostępu do konta w BDO

b. Role użytkowników

c. Pełnomocnictwo


2. Prowadzenie ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO obejmujące następujące przypadki:


a. Odrzucanie kart przekazania odpadów

b. Potwierdzenie przyjęcia odpadu z inną masą niż wskazana na karcie przekazania odpadu

c. Jak postępować w przypadku różnicy mas

d. Jak rejestrować zanieczyszczenia

e. Jak postępować w przypadku błędnych kart przekazania odpadów o statusie potwierdzenie przyjęcia

f. Zasady prowadzenia ewidencji odpadowej na bieżąco – przypadki szczególne

g. Ewidencja odpadów wytworzonych w ramach świadczenia usług i obiektów liniowych

h. Przyjmowanie i przekazywanie odpadów podmiotom zwolnionym z obowiązku ewidencji odpadowej

i. Dokumenty potwierdzające wpisy do BDO

j. Odpady komunalne i inne niż komunalne


3. Pozostałe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie ewidencji odpadowej


4. Odpowiedzialność zarządzających

PROGRAMY SZKOLEŃ

Koszt udziału w szkoleniu:
399 zł netto +VAT
[ 490,77 zł brutto]

Przejdź do rejestracji

Szkolenie 1 [5 marca 2024]:
BDO dla początkujących [on-line]

Program szkolenia

Szkolenie 2 [18 kwietnia 2024]:
BDO dla zaawansowanych - praktyczne przypadki [on-line]

Program szkolenia

1. Informacje ogólne dotyczące pracy z platformą BDO


a. Zasady dostępu do konta w BDO

b. Role użytkowników

c. Pełnomocnictwo


2. Prowadzenie ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO obejmujące następujące przypadki:


a. Odrzucanie kart przekazania odpadów

b. Potwierdzenie przyjęcia odpadu z inną masą niż wskazana na karcie przekazania odpadu

c. Jak postępować w przypadku różnicy mas

d. Jak rejestrować zanieczyszczenia

e. Jak postępować w przypadku błędnych kart przekazania odpadów o statusie potwierdzenie przyjęcia

f. Zasady prowadzenia ewidencji odpadowej na bieżąco – przypadki szczególne

g. Ewidencja odpadów wytworzonych w ramach świadczenia usług i obiektów liniowych

h. Przyjmowanie i przekazywanie odpadów podmiotom zwolnionym z obowiązku ewidencji odpadowej

i. Dokumenty potwierdzające wpisy do BDO

j. Odpady komunalne i inne niż komunalne


3. Pozostałe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie ewidencji odpadowej


4. Odpowiedzialność zarządzających

1. Praca na platformie BDO


a. Dostęp do BDO

b. Pełnomocnictwo dla użytkowników BDO

c. Wymagania infrastrukturalne BDO

d. Role użytkowników

e. Obowiązki ewidencyjne a wsparcie ze strony BDO


2. Rejestracja przemieszczania odpadów za pośrednictwem strony BDO:


a. Rodzaje Kart Przekazania Odpadów

b. Przemieszczenia odpadów między miejscami prowadzenia działalności

c. Generowanie kart przekazanie odpadów

d. Odrzucanie kart przekazania odpadów

e. Potwierdzanie przejęcia odpadów

f. Różnice mas między Przekazującym a Przejmującym odpad - jak sobie radzić

g. Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów


3. Ewidencja odpadów z wykorzystaniem platformy BDO


a. Zasady prowadzenia ewidencji odpadowej

b. Rejestracja wytworzenia odpadów

c. Współpraca z podmiotami zwolnionymi z ewidencji

d. Rejestracja utraty statusu odpadu

e. Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemówSzkolenie 2 [18 kwietnia 2024]:BDO dla zaawansowanych - praktyczne przypadki [on-line]

Program szkolenia

Koszt udziału w szkoleniu:
399 zł netto +VAT
[ 490,77 zł brutto]

Przejdź do rejestracji

Koszt udziału w szkoleniu:
399 zł netto +VAT
[ 490,77 zł brutto]

Przejdź do rejestracji

Szkolenie 2 [18 kwietnia 2024]:
BDO dla zaawansowanych - praktyczne przypadki [on-line]

Program szkolenia

Koszt udziału w szkoleniu:
399 zł netto +VAT
[ 490,77 zł brutto]

Koszt udziału w szkoleniu:
399 zł netto +VAT
[ 490,77 zł brutto]

Przejdź do rejestracji
Przejdź do rejestracji

Pakiet 2 szkoleń:
BDO dla początkujących + BDO dla zaawansowanych
w promocyjnej cenie :

zamiast:
798 zł netto + VAT

[981,54 zł brutto]

teraz W PAKIECIE:
698 zł netto + VAT
[858,54 zł brutto]

Prowadząca szkolenie

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept


Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Była Wiceprezes Dalmor SA i Zakładu Zagospodarowania Odpadów ”Eko Dolina” Sp. z o.o. koło Gdyni. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki odpadami, w tym specjalistyczne webinaria poświęcone Bazie Danych Odpadowych.

Na wskazany e-mail, dzień przed szkoleniem otrzymasz link do dołączenia do spotkania online (ZOOM)

Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz podany podczas rejestracji e-mail

Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat

Odpowiedzi udzielane będą podczas przerw

Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji. Nie ma konieczności opłacania proformy. Jeśli nie otrzymamy pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu (na adres m.lukaszewicz@abrys.pl) do 10 dni przed terminem szkolenia uznajemy rejestrację jako wiążącą. Po szkoleniu otrzymają Państwo fakturę.


Szkolenie online krok po kroku

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej oraz zaświadczenia udziału w warsztatach w wersji papierowej

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Kontakt w sprawie szkolenia:

Małgorzata Łukaszewicz

tel. +48 728 971 203, e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl


Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Kontakt w sprawie promocji i współpracy z partnerami:

Katarzyna Szyińska

tel. +48 784 001 822, e-mail: k.szyinska@abrys.pl


ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807

Image