Akademia BDO 2023

- wszystko o Bazie Danych o Odpadach

- rozwiązywanie indywidualnych problemów Uczestników

- szkolenia dostosowane do poziomu wiedzy Uczestników

Szkolenia on-line dopasowane do Twoich potrzeb. Dwa poziomy zaawansowania!

Szkolenie 1: BDO dla poczatkujących [on-line]

środa, 15 lutego 2023, godz. 9.00-13.00

Szkolenie 2: BDO dla zaawansowanych [on-line]

środa, 15 marca 2023, godz. 9.00-13.00

Akademia BDO dla każdego [on-line]

środa, 31 sierpnia 2022 r., w godz. 9.00-13.00

Pakiet szkoleń w promocyjnej cenie :

Szkolenie 1: BDO dla początkujących [on-line]

Szkolenie 2: BDO dla zaawansowanych [on-line]

+

środa, 15 lutego 2023, godz. 9.00-13.00

środa, 15 marca 2023, godz. 9.00-13.00

Do udziału w szkoleniu szczególnie zapraszamy:

 • Zakłady zagospodarowania odpadów
 • Wytwarzających odpady
 • Prowadzących PSZOK
 • Firmy produkcyjne
 • Firmy budowlane i remontowe
 • Transportujących odpady
 • Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadowej
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Osoby, które na co dzień pracują w BDO i trafiają na problemy wynikające ze specyfiki działalności własnej firmy

Szkolenia on-line, w których mogą Państwo wziąć udział niezależnie od sytuacji.
Podane dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

Przeszkoliliśmy z BDO niemal 3000 osób.

Szkolenie adekwatne do Twoich oczekiwań i stopnia wiedzy o BDO.

Dzięki szkoleniom dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Co to jest platforma Baza Danych o Odpadach?
 • Kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadowej?
 • Na czym polega ewidencja uproszczona odpadów i kogo dotyczy?
 • Jakie są zasady dostępu do BDO i jakie są role użytkowników w BDO?
 • Jak poprawnie zaewidencjonować przemieszczanie odpadów?
 • Jak poprawnie prowadzić ewidencję odpadów?
 • Jak zaewidencjonować współpracę z podmiotami zwolnionymi z ewidencji odpadowej?
 • Jak rejestrować wytworzenie odpadów?
 • Jakie są zasady ewidencji odpadów komunalnych?
 • Jaka jest odpowiedzialność zarządzających podmiotami w zakresie gospodarki odpadami?
 • Jakie są nowe obowiązki w zakresie ewidencji utraty statusu odpadu?

Zdobyta podczas szkoleń odbywających się w ramach Akademii BDO wiedza pomoże Państwu w:

 • Codziennej pracy na platformie BDO
 • Rozwiązywaniu problemu różnicy masy odpadów powstającej przy przekazywaniu odpadów do innych posiadaczy
 • Dostosowaniu procesów do wymogów ewidencji odpadowej
 • Współpracy w zakresie przekazywania odpadów do innych posiadaczy
 • Określeniu kiedy należy rejestrować operacje gospodarki odpadami w BDO
 • Poznaniu obowiązków związanych z ewidencją odpadową
 • Dostosowaniu się do zmian w przepisach w zakresie ewidencji odpadów
 • Uniknięciu najczęściej pojawiających się błędów w ewidencji odpadów

Program szkolenia

8:30 - 09:00 - Rejestracja Uczestników


09:00 - Rozpoczęcie szkolenia


1. Informacje ogólne dotyczące pracy z platformą BDO:

a. Zasady dostępu do konta w BDO

b. Role użytkowników

c. Pełnomocnictwo


2. Pytania i odpowiedzi od uczestników szkolenia. Rozwiązywanie indywidualnych problemów dotyczących Bazy Danych o Odpadach


3. Warsztaty z prowadzenia ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO obejmujące takie przypadki, jak m.in.:

a. Odrzucanie kart przekazania odpadów

b. Potwierdzenie przyjęcia odpadu z inną masą niż wskazana na karcie przekazania odpadu

c. Jak postępować w przypadku różnicy mas

d. Jak rejestrować zanieczyszczenia

e. Jak postępować w przypadku błędnych kart przekazania odpadów o statusie potwierdzenie przyjęcia

f. Zasady prowadzenia ewidencji odpadowej na bieżąco – przypadki szczególne

g. Ewidencja odpadów wytworzonych w ramach świadczenia usług i obiektów liniowych

h. Przyjmowanie i przekazywanie odpadów podmiotom zwolnionym z obowiązku ewidencji odpadowej

i. Dokumenty potwierdzające wpisy do BDO

j. Odpady komunalne i inne niż komunalne


4. Pozostałe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie ewidencji odpadowej


5. Odpowiedzialność zarządzających


6. Pytania i odpowiedzi od uczestników szkolenia. Rozwiązywanie indywidualnych problemów dotyczących Bazy Danych o Odpadach


13:00 - Zakończenie szkolenia (w przypadku wielu pytań możliwe przesunięcie czasowe do 1 godziny)


UWAGA: Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy. Istnieje możliwość anulacji zgłoszenia na szkolenie do 10 (dziesięciu) dni przed wydarzeniem.


* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

Szkolenie 1 [15 lutego 2023]:
BDO dla początkujących [on-line]

Program szkolenia

Szkolenie 2 [15 marca 2023]:
BDO dla zaawansowanych - praktyczne przypadki [on-line]

Program szkolenia

1.Praca na platformie BDO


a. Dostęp do BDO

b. Pełnomocnictwo dla użytkowników BDO

c. Wymagania infrastrukturalne BDO

d. Role użytkowników

e. Obowiązki ewidencyjne a wsparcie ze strony BDO


2. Rejestracja przemieszczania odpadów za pośrednictwem strony BDO


a. Rodzaje Kart Przekazania Odpadów

b. Przemieszczenia odpadów między miejscami prowadzenia działalności

c. Generowanie kart przekazania odpadów

d. Odrzucanie kart przekazania odpadów

e. Potwierdzanie przejęcia odpadów

f. Różnice mas między Przekazującym a Przejmującym odpad - jak sobie radzić?

g. Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów


3. Ewidencja odpadów z wykorzystaniem platformy BDO


a. Zasady prowadzenia ewidencji odpadowej

b. Rejestracja wytworzenia odpadów

c. Współpraca z podmiotami zwolnionymi z ewidencji

d. Rejestracja utraty statusu odpadu – nowe obowiązki od 01.01.2022

e. Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów


4.Pozostałe obowiązki przedsiębiorstw gospodarki odpadami

a. Kierunki zmian w przepisach odpadowych

 b. Obowiązki przedsiębiorcy i zarządzających

Program szkolenia

Koszt udziału w szkoleniu:
299 zł netto +VAT
[367 zł brutto]

Przejdź do rejestracji

Koszt udziału w szkoleniu:
299 zł netto + VAT
[367,77 zł brutto]

Przejdź do rejestracji

1. Informacje ogólne dotyczące pracy z platformą BDO


a. Zasady dostępu do konta w BDO

b. Role użytkowników

c. Pełnomocnictwo


2. Prowadzenie ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO obejmujące następujące przypadki:


a. Odrzucanie kart przekazania odpadów

b. Potwierdzenie przyjęcia odpadu z inną masą niż wskazana na karcie przekazania odpadu

c. Jak postępować w przypadku różnicy mas

d. Jak rejestrować zanieczyszczenia

e. Jak postępować w przypadku błędnych kart przekazania odpadów o statusie potwierdzenie przyjęcia

f. Zasady prowadzenia ewidencji odpadowej na bieżąco – przypadki szczególne

g. Ewidencja odpadów wytworzonych w ramach świadczenia usług i obiektów liniowych

h. Przyjmowanie i przekazywanie odpadów podmiotom zwolnionym z obowiązku ewidencji odpadowej

i. Dokumenty potwierdzające wpisy do BDO

j. Odpady komunalne i inne niż komunalne


3. Pozostałe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie ewidencji odpadowej


4. Odpowiedzialność zarządzających

Szkolenie 2 [15 marca 2023]:
BDO dla zaawansowanych - praktyczne przypadki [on-line]

Koszt udziału w szkoleniu:
349 zł netto + VAT
[ 429,27 zł brutto]

Koszt udziału w szkoleniu:
349 zł netto +VAT
[ 429,27 zł brutto]

Przejdź do rejestracji
Przejdź do rejestracji

Koszt udziału w szkoleniu:
350 zł netto +VAT [430,50 zł brutto]

Pakiet 2 szkoleń:
BDO dla początkujących + BDO dla zaawansowanych
w promocyjnej cenie :

zamiast:
698 zł netto + VAT

[858,54 zł brutto]

teraz W PAKIECIE:
598 zł netto + VAT
[735,54 zł brutto]

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe
w wersji elektronicznej oraz zaświadczenia udziału w warsztatach

szkolenia on-line
dopasowane do Twoich potrzeb

- ponad cztery godziny wiedzy w ramach każdego ze szkoleń
- możliwość zadania pytań bezpośrednio ekspertowi prowadzącemu w czasie rzeczywistym

- brak kosztów przejazdu

- wygoda i bezpieczeństwo

- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Akademia BDO 2023

Nie możesz wziąć osobistego udziału w szkoleniu? Zgłoś się, a udostępnimy Ci zapis wideo warsztatów wraz z aktualnymi materiałami szkoleniowymi i zaświadczeniem udziału.

Kontakt: d.szymanski@abrys.pl

Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat

Odpowiedzi udzielane będą podczas przerw

Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji

Szkolenie online krok po kroku

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to system informatyczny, utworzony na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2019 r. poz. 701

z późn. zm) art. 79 ust. 1. Data uruchomienia była wielokrotnie przesuwana. Integralną jej częścią BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. i jest to pierwszy element BDO. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. zostały uruchomione kolejne moduły systemu tj. ewidencji i sprawozdawczości. Umożliwiają one uzyskanie aktualnej informacji na temat ilości odbieranych, zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania i przetwarzania. Operacje są realizowane na bieżąco. Polska tworzy całkowicie od podstaw własny system BDO. Ten unikatowy na skalę światową projekt, jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Prowadząca szkolenie

Izabela Wołosiak, właściciel Green Concept


Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Była Wiceprezes Dalmor SA i Zakładu Zagospodarowania Odpadów ”Eko Dolina” Sp. z o.o. koło Gdyni. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki odpadami, w tym specjalistyczne webinaria poświęcone Bazie Danych Odpadowych.

Oferujemy odrębne szkolenia z BDO
dla firm i instytucji

Zapytania o szkolenia indywidualne: m.lukaszewicz@abrys.pl

Warszawa - 29 października 2019

Katowice - 19 listopada 2019

Warszawa - 29 listopada 2019

Poznań - 6 grudnia 2019

Gdańsk - 12 grudnia 2019

Wrocław - 17 grudnia 2019

Poznań - 23 stycznia 2020

Łódź - 30 stycznia 2020

Kraków - 12 lutego 2020

Szczecin - 18 lutego 2020

Wrocław - 25 lutego 2020

Chorzów - 26 lutego 2020

Lublin - 11 marca 2020

Bydgoszcz - 12 marca 2020

Szkolenie online - 24 marca 2020

Szkolenie online - 21 kwietnia 2020

Szkolenie online - 4 listopada 2020

Szkolenie online dla SKY-NET - 10 listopada 2020

Szkolenie online - 19 grudnia 2020

Szkolenie online - 21 stycznia 2021

Szkolenie online dla Remondis Szczecin - 27 stycznia 2021

Szkolenie online - 10 marca 2021

Szkolenie online - 21 kwietnia 2021

Szkolenie online - 17 czerwca 2021

Szkolenie online - 25 sierpnia 2021

Szkolenie online - 27 października 2021

Szkolenie online - 24 listopada 2021

Szkolenie online - 14 grudnia 2021

Szkolenie online - 26 stycznia 2022

Szkolenie online - 8 lutego 2022

Szkolenie online - 22 lutego 2022

Szkolenie online - 31 marca 2022

Szkolenie online - 28 czerwca 2022

Przeszkoliliśmy z BDO niemal 3000 osób!

Małgorzata Łukaszewicz

tel. +48 728 971 203

e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl

Kontakt w sprawie warsztatów we Wrocławiu i Chorzowie:

Kontakt

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807